Στο νέο παράδειγμα της χώρας, του «πράσινου μοντέλου ανάπτυξης» της κυκλικής οικονομίας, φιλοδοξεί να αναδειχθεί ο Δήμος Αμυνταίου.