Ο λόγος που παρέμεναν ακίνητοι είναι ένα μεγάλο θαλάσσιο ρεύμα που τους εμπόδιζε να κινηθούν.