Η Καθημερινή σας ενημέρωση!

ΦΡΑΓΚΙΑ – ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μια φίλη  που η λέξη Άνθρωπος αρχίζει με Α κεφαλαίο.(Μ.Γιαννούλη)

ΦΡΑΓΚΙΑ – ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ M.D., Ph.D.

Βασικοί τίτλοι και στοιχεία βιογραφικού σημειώματος

 

 1. Ιατρός, Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Παθολογοανατόμος, με εξειδίκευση στον τομέα της Δερματοπαθολο-γοανατομίας και ιδιαίτερα της ογκολογίας και των μελαγχρωστικών αλλοιώσεων [σπίλων και μελανωμάτων].
 3. Επιστημονική Διευθύντρια HistoBio Diagnosis [HBD], Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου [2010 μέχρι σήμερα].
 4. Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, Οργανισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση του Μελανώματος [2009 μέχρι σήμερα].
 5. Aντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος [ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ] –[2013].
 6. Άτομο αναφοράς σε Ελλάδα / Κύπρο στον τομέα της διάγνωσης των μελαγχρωστικών αλλοιώσεων δέρματος (σπίλων / μελανωμάτων) και οφθαλμού (Παροχή συμβουλευτικής γνώμης κατά τα τελευταία χρόνια σε ιατρούς δημόσιων, ιδιωτικών, στρατιωτικών και πανεπιστημιακών κέντρων της ημεδαπής, της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής).
 7. Πολυετής προϋπηρεσίασε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία της Ελλάδας [ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ», ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑ-ΤΑΣ», ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ] και του εξωτερικού [MGH –HARVARD MEDICAL SCHOOL]
 8. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» [2003-2009]
 9. Επισκέπτρια Καθηγήτρια [Visiting Professor] Δερματοπαθολογοανατο-μίας, Γενικό Νοσοκομείο Μασσαχουσέττης [MGH], Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Βοστώνη, Μασσαχουσέττη, ΗΠΑ [1999]
 10. Καθηγήτρια Ανωτάτης Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής [ΣΑΝ] Αθηνών [1ο και 2ο έτος σπουδών] [1991 μέχρι 2006] και Μέλος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής-ΣΑΝ [2001- 2006]
 11. Μέλος και Αντιπρόσωπος από την Ελλάδα, στο Πρόγραμμα Μελανώματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [W.H.O. Melanoma Programme] και Μέλος της Ομάδας Σπάνιων Όγκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [W.H.O. Rare Tumor Group]
 12. MelanomaResearch Fellow και Research Fellow in Dermatopathology. MGH, Harvard Medical School [1997-1998]
 13. Μέλος της Επιτροπής Εθνικών Κριτών για κρίσεις διορισμού Επιμελητών B και Α – Ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής- και Διευθυντών – Ειδικότητα Κυτταρολογίας- στο Εθνικό Σύστημα Υγείας [Ε.Σ.Υ].
 14. Μέλος της Επιτροπής Ογκολογίας [1993-1996 και 2004 – 2009], της Επιτροπής Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών [ΕΑΝ] [1993-2009], και της Επιτροπής για την εξέταση ιατρών – οδοντιάτρων ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα (ειδικότητατης παθολογικής ανατομικής) [2007] του Κεντρικού Συστήματος Υγείας [Κε.Σ.Υ.].
 15. Μέλος Ομάδας Εργασίας Κεντρικού Συστήματος Υγείας [Κε.Σ.Υ.]για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με όρους και προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων τεχνητού μαυρίσματος (solarium) στην Ελλάδα [2007]
 16. Ταμίας ΔΣ Ελληνικού Τμήματος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Παθολογικής Ανατομικής [IAP Hellenic Division] [επί 4ετία] και Γραμματεύς ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής [1994-1996]
 17. Συντονίστρια της Ομάδας Δερματοπαθολογοανατομίας της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής [μέχρι 2009]
 18. Εμπειρία σε ανάπτυξη / οργάνωση μονάδων ελέγχου μελαγχρωστικών αλλοιώσεων δέρματος (σπίλων / μελανωμάτων) και μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενών με άτυπους σπίλους ή μελάνωμα δέρματος / οφθαλμού και λοιπών βλεννογόνων (Οutpatient Ρigmented Lesion Clinic).
 19. Εμπειρία σε ανάπτυξη / οργάνωση παθολογοανατομικών τμημάτων [ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Ιδιωτικό Εργαστήριο HBD]
 20. Πολυετής εμπειρία στον τομέα προαγωγής υγείας του πληθυσμού Ελλάδας και Κύπρου στα πλαίσια ορθής ενημέρωσής του για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, νοσημάτων νεοπλασματικών και μη (μελανώματος / δερματικού καρκίνου, άσθματος και καρδιοπάθειας ). Συνεργασία: με υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Τουρισμού Ελλάδας /Κύπρου, με Δήμους Ελλάδας, με Δημόσιους [Τράπεζα Ελλάδας] και Ιδιωτικούς φορείς [Attica Group – Blue Star Ferries], Κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πολιτιστικούς συλλόγους και συλλόγους καρκινοπαθών κλπ) με την εφαρμογή και τηλεματικής.
 21. Πολυετής εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων εξέτασης / εκπαίδευσης πληθυσμού νησιών και ηπειρωτικής Ελλάδας στα πλαίσια πρόληψης / έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας / Π.Ο.Υ. [Hellenic Healthy Cities Network of W.H.O.], με Δήμους, Υπουργείο Υγείας, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ.
 22. Πολυετής εμπειρία στην ανάπτυξη και μεθοδολογία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές, με θέμα την πρόληψη του δερματικού καρκίνου και ιδιαίτερα του μελανώματος. Συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας – Κύπρου και Ιδιωτικά ή Δημόσια Σχολεία για την εκπαίδευση μαθητών προσχολικής ηλικίας, δημοτικής εκπαίδευσης και γυμνασίων.
 23. Συνεργάτης Ερευνήτρια

Α. Ινστιτούτου Solvay [Βρυξέλλες, Βέλγιο]

Β. Ludwig Cancer Research Institute [Νέα Υόρκη, ΗΠΑ]

Γ. Δερματοπαθολογοανατομικού Τμήματος, MGH, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Harvard, Βοστώνη, Μασσαχουσέττη, ΗΠΑ.

Δ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου [Αθήνα, Ελλάς]

Ε. Σχολής Δημόσιας Υγείας [Αθήνα, Ελλάς]

 1. Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλές Ελληνικές και Διεθνείς (Ευρώπη, ΗΠΑ) επιστημονικές συναντήσεις.
 2. Πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο με ανακοινώσεις σε Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή και σε Διηπειρωτικά Ερευνητικά Προγράμματα.
 3. Συγγραφεύς βιβλίων:

Α. Ηλιοπροστασίας

 1. Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ –εκδ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,
 2. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ: υλικό πηλός και πλαστελίνη–εκδ ΜΥΡΤΟΣ.
 3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟ – υπό έκδοση

Β Μελαγχρωστικών αλλοιώσεων δέρματος / οφθαλμού

 1. ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. Α.ΣΠΙΛΟΙ Β.ΜΕΛΑΝΩΜΑ [υπό έκδοση]
 2. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ [υπό έκδοση]
 3. ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ και ΜΕΛΑΝΩΜΑ [υπό έκδοση]

Γ Τηλεϊατρικής

 1. Τηλεϊατρική στην πράξη –εκδ Εν πλώ

Δ. Λοιπά

 1. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ –WIN
 2. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ. Εκδ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ. Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου. Σελ 95-129.

Διαβάστε Περισσότερα

 • Έρευνα: Τα καρκινικά κύτταρα διασπείρονται κατά τον βραδινό ύπνο
 • «Ουράνιες φωλιές» για τους επιβάτες των οικονομικών θέσεων στα αεροσκάφη
 • Άνθρωποι και χταπόδια έχουν κοινά (γνωστικά) γονίδια
 • Κωνσταντίνος Βολανάκης
 • Καναδάς: Ανακαλύφθηκε μωρό μαμούθ ηλικίας 30.000 ετών
 • Τέλος Σεπτεμβρίου θα εμφανισθεί ο ρομποτικός άνθρωπος του Ελον Μασκ (βίντεο)
 • Τα αγιορείτικα γεμιστά του μοναχού Νικήτα
 • Eικαστική έκθεση από το Σωματείο Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες» (Φώτο & 2 βίντεο)
 • Αφήστε μια απάντηση

  Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται ως *