Η Καθημερινή σας ενημέρωση!

e-Αδειες : Σε πιλοτική λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών

Όλη η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται και επιταχύνεται. Θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Σε πιλοτική λειτουργία μπήκε από το πρωί της Δευτέρας το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, «e-Άδειες», μέσω του οποίου η διαδικασία έκδοσης ή αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4495/2017 και διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος και συμβάλει στην αντιμετώπιση παθογενειών του παρελθόντος. Το πληροφοριακό σύστημα e- άδειες θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα Οκτωβρίου.

«Με το πληροφοριακό συστήματος e-Άδειες, ο παραδοσιακός τρόπος έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών θα αποτελέσει παρελθόν. Όλη η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται και επιταχύνεται. Θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, με πλήρη διαφάνεια, χωρίς επαφή με τις υπηρεσίες και με διαρκή έλεγχο», επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών είναι μια μεταρρύθμιση που άργησε, αλλά προχωρά δυναμικά και ολοκληρώνεται.

Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα απλοποιείται η διαδικασία για την έκδοση κάθε οικοδομικής αδείας και γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και των πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

Επίσης, επιτυγχάνεται τυποποίηση και διαφάνεια στους ελέγχους και εξάλειψη κάθε «ευκαιρίας» για αθέμιτη συναλλαγή. Πολύ σημαντική είναι και η μείωση της γραφειοκρατίας που επιτυγχάνεται, απελευθερώνοντας πόρους και ανθρώπους για τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, με το ηλεκτρονικό σύστημα εξασφαλίζονται επίσης εργαλεία και αξιόπιστα στοιχεία που χρειάζονται τόσο οι επιτελικές μονάδες του κράτους όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να επιτελούν αρμοδιότητές τους όπως ο σχεδιασμός και η εκτέλεση υποδομών, η εφαρμογή πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, ο έλεγχος δόμησης κλπ.

Πρόκειται για το δεύτερο βήμα που υλοποιεί η Πολιτεία με τη συνδρομή και την τεχνογνωσία του ΤΕΕ, μετά το πληροφοριακό σύστημα δήλωσης – καταγραφής αυθαιρέτων, που οδηγεί σε μια νέα ψηφιακή εποχή στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος. Απομένουν τα επόμενα δύο: Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τα υφιστάμενα κτίρια και ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης με όλες τις θεσμικές γραμμές για την οργάνωση του χώρου.

Το σύστημα e-Άδειες του ΥΠΕΝ αφορά κάθε είδους οικοδομικές άδειες, έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του νόμου 4495/2017 και της υπουργικής απόφασης 48123/6983 και θα παραμείνει σε πιλοτική λειτουργία μέχρι τις 15/10/2018. Ήδη, υποστηρίζει όλες τις προβλεπόμενες λειτουργίες, εκτός από την επίσημη έκδοση αδειών, καθώς το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας θα αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών του συστήματος και την συλλογή εμπειρίας για την βελτίωση και επέκτασή του. Καταχωρίσεις και πράξεις που θα έχουν γίνει μέχρι την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής στις 15/10/2018 θα διαγραφούν.

Σε λειτουργία και το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Παράλληλα με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, σε κανονική λειτουργία τέθηκε από το ΤΕΕ και το ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, για την εγγραφή σε αυτό των ελεγκτών-μηχανικών που έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα. Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι έλεγχοι στα θέματα δόμησης και να αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.

Η εγγραφή των μηχανικών-ελεγκτών δόμησης στο συγκεκριμένο Μητρώο, θα έχει ισχύ πέντε ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μετά τη λήξη της για άλλα πέντε χρόνια με ηλεκτρονική αίτηση του ελεγκτή.

Το εμπλουτισμένο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης εκτιμάται ότι θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς θα συνδράμει στη λειτουργία δύο νέων πληροφοριακών συστημάτων:

* Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δειγματοληπτικού ελέγχου του 5% των δηλώσεων αυθαιρέτων των νόμων 4178/2013 και 4495/2017 από ελεγκτές δόμησης.

* Του ηλεκτρονικού συστήματος καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση, τα οποία προβλέπονται στο νόμο 4495/2017 και θα ενεργοποιηθούν στις αρχές του 2019.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, με τη λειτουργία και του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, δημιουργείται ένα πλέγμα ηλεκτρονικών εργαλείων για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών και την αποτελεσματική προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο κ. Στασινός, επισημαίνει ότι με το νέο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, το οποίο ανοίγει για κάθε μηχανικό με σχετική εμπειρία, αυξάνεται το προσωπικό που θα μπορεί να ελέγχει τα θέματα δόμησης.

Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, οι υπάρχοντες μέχρι τώρα ελεγκτές δόμησης, πέρασαν-εγγράφηκαν αυτοδίκαια στο νέο Μητρώο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Οι υπόλοιποι μηχανικοί που επιθυμούν να στελεχώσουν το νέο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα, επισυνάπτοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται, ότι το ΤΕΕ, έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης, καθώς και διαχείρισης των πορισμάτων ελέγχου. Η διαδικασία που ισχύει σήμερα, έχει υλοποιηθεί σε πληροφοριακό σύστημα, που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

* Ο επιβλέπων μηχανικός υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα, χρησιμοποιώντας την ειδική σελίδα της εφαρμογής.

* Η ηλεκτρονική αίτηση είναι άμεσα διαθέσιμη στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.Δομ.), η οποία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την χωροθέτηση του έργου.

* Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, είναι άμεσα διαθέσιμη στην αρμόδια υπηρεσία της Νοτίου ή της Βορείου Ελλάδας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

* Σύμφωνα με την νομοθεσία, θα γίνεται κλήρωση για την επιλογή του ελεγκτή δόμησης, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο σε όλους τους ανωτέρω και στον ελεγκτή δόμησης.
Μετά το πέρας του ελέγχου, το πόρισμα θα είναι άμεσα σε διαθέσιμο σε όλους.
Υπενθυμίζεται, ότι με σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, το ΤΕΕ σχεδιάζει – υλοποιεί άλλο ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες και θα υποδέχεται τις καταγγελίες για τα αυθαίρετα κτίσματα. Το σύστημα αυτό θα συνδέεται απευθείας με το σύστημα των ελεγκτών δόμησης, ώστε να προχωρά γρήγορα και αποτελεσματικά ο έλεγχος για αυθαίρετα κτίσματα.

tanea.gr


Διαβάστε Περισσότερα

 • Suzanne Eaton: Τι πρόδωσε τον δολοφόνο της Αμερικανίδας βιολόγου
 • Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης
 • Νέο «χτύπημα» από τη Ρουμάνα μετεωρολόγο: Να προετοιμαστεί η Μεσόγειος για φαινόμενα… Χαλκιδικής
 • Οι φωτογραφίες της ημέρας
 • Οι φωτογραφίες της ημέρας
 • Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαλκιδική από τη φονική κακοκαιρία – Έξι νεκροί, ένας αγνοούμενος – Πάνω από 100 οι τραυματίες
 • Ευθύνεται η κλιματική αλλαγή για το κύμα καύσωνα;
 • Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης
 • Αφήστε μια απάντηση

  Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται ως *

  WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com