Εντός του Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η πλατφόρμα στο taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης. Πώς η διαδικασία της μεταβίβασης θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο… γραφείο του συμβολαιογράφου.